Site Overlay

RODO

Klauzula Informacyjna dla Klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. „CRISTAL” SPÓŁKA JAWNA
  K.T. STAWIARZ
  43-143 LĘDZINY
  UL. TRAUGUTTA 37
  jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1) w celu zawarcia i wykonania umów kupna-sprzedaży/dostarczenia towarów (w tym komunikacji związanej z realizacją umów bądź świadczeniem usług, dokonywaniem rozliczeń). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. w zakresie prowadzenia rachunkowości (wystawienie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych), dokonywania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. c RODO) oraz prowadzenia dokumentacji zwolnień z akcyzy w związku z zakupem węgla,
  3) w celu ochrony mienia(monitoring), obsługi reklamacji oraz ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółdzielni(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa, prawo winienia skargi do organu nadzorczego
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolnie wyrażoną zgodą.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.